°C
Rezervēt

Iekšējas kārtības un uzturēšanās noteikumi

Iekšējas kārtības un uzturēšanās noteikumi:

Kempinga “BEJAS” (tālāk Kempings) iekšējie kārtības noteikumi.

Šie noteikumi reglamentē Kempinga Viesu tiesības, pienākumus un uzvedības normas, uzturoties Kempingā „BEJAS”, “Bejas”, Dzilnuciemā, Mārupes novadā, Latvijā:

 1. Kempings “Bejas” atrodas privātā teritorijā.
 2. Atrodoties Kempinga teritorijā, Viesis piekrīt Kempinga iekšējiem kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.
 3. Lai īrētu Kempinga telpas vai teritoriju, Viesim vajag uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kurā ir personas vārds, uzvārds, fotogrāfija un personas kods (ID), kā arī jāaizpilda, jāparaksta iekšējās kārtības noteikumu forma.
 4. Atpūtas kompleksa teritorijā nav atļauts ievest un uzstādīt personiskās pārvietojamās pirtis, kublus, džakuzi un piepūšamās atrakcijas.
 5. Visi Kempinga pakalpojumi ir maksas pakalpojumi, saskaņā ar cenrādi.
 6. Par pakalpojumiem viesi var norēķināties ar pārskaitījumu, vai skaidrā naudā (eiro)

Norēķināties administrācijā pirms pakalpojuma saņemšanas.

 1. Ievērojot klusā kempinga principu, trokšņot teritorijā ir aizliegts. Mūzikas atskaņošana (auto audiosistēmas, skaļruņi utt..) ir kategoriski aizliegta jebkurā laikā.
 2. Kempinga teritorijā naktsmiers stājās spēkā no plkst. 23:00 līdz 8:00. Skaļa uzvedība, trokšņošana un citu atpūtnieku traucēšana ir nepieņemama. Šajā laikā vārti ir slēgti.
 3. Iebraukšana, ierakstīšanās kempinga teritorijā ir no plkst.16:00 līdz plkst. 21:00; Izbraukšana līdz plkst. 13:00.
 4. Ierodoties un dodoties prom, klientam par to ir jāinformē kempinga darbinieki – administrācijā.
 5. Auto transporta novietošana atļauta tam paredzētajā stāvvietā, blakus kempinga mājiņām Kempinga rezervācijas maksā iekļautas divu automašīnu stāvvietas.
 6. Ugunskuru kurināšana Kempinga teritorijā nav atļauta.
 7. Kempinga teritorijā jāievēro tīrība, kārtība, kā arī LR likumdošanā paredzētās kārtības normas. Nepiesārņot telpas un teritoriju. Atkritumu savākšanu aiz sevis no Kempinga teritorijas nodrošina pats Viesis, nogādājot atkritumus speciāli šim nolūkam novietotos atkritumu konteineros.
 8. Mājdzīvnieku atrašanās Kempinga teritorijā ir atļauta, iepriekš saskaņota ar Kempinga administrāciju. Viesiem ir pienākums Kempinga teritorijā turēt savus līdzi paņemtos mājdzīvniekus pie pavadas un neatstāt tos bez uzraudzības, kā arī sakopt aiz sava mājdzīvnieka.
 9. Кempinga mājiņās un koplietošanas telpās smēķēt stingri aizliegts. Sveces drīkst dedzināt tikai speciālos traukos (ne ar atklātu liesmu), iepriekš saskaņojot ar administrāciju. Aizliegts glabāt telpās viegli uzliesmojošus materiālus un šaujamieročus.
 10. Kempinga darbinieks ir tiesīgs bez mājiņas viesa klātbūtnes ieiet telpā, lai novērstu avārijas situāciju vai bojājumus. Ja jāveic ikdienas pārbaude un tīrības uzturēšana, laiks iepriekš jāsaskaņo ar Viesiem.
 11. Kempinga Viesu pienākums ir: beidzoties īres laikam, uzaicināt Kempinga administrāciju pieņemt telpas/кempinga mājiņu, nodot atslēgas un iznomāto inventāru.
 12. Kempinga Viesu pienākums ir saudzēt Kempinga materiālo bāzi. Par materiāliem zaudējumiem vainīgā persona atbild pilnā apmērā.
 13. Uzturoties Kempinga teritorijā, Viesiem jāievēro savstarpējo attiecību kultūra.
 14. Kempinga administrācija neuzņemas materiālo atbildību par Viesu personīgām mantām.
 15. Bērni vecumā līdz 18 gadiem var uzturēties kempingā vecāku vai pilnvarotas personas uzraudzībā. Vecāki vai bērnu pilnvarotās personas atbild par bērna drošību uz ūdens. Līdz 18 gadiem bērni drīkst peldēties tikai pieaugušo klātbūtnē.
 16. Peldoties Vosa ezerā Viesi pilnībā paši ir atbildīgi par savu drošību. No pontona laipām un
  platformām, lēkt uz galvas ūdenī ir stingri aizliegts.
 17. Ja pamanāt, ka kāds neievēro kempinga noteikumus, lūdzam par to informēt kempinga darbiniekus.
 18. Informējam, ka varat tikt fotografēts vai filmēts, un materiāls var tikt izmantots kempinga mārketinga nolūkos.
 19. Informējam, ka dzīvības, veselības un īpašuma aizsardzības un sabiedriskās drošības nolūkos kempingā tiek veikta videonovērošana.
 20. Ja noteikumi netiek ievēroti, kempinga darbiniekam ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu un iemaksātā nauda netiek atgriezta. Kempinga darbinieks patur tiesības izraidīt noteikumu pārkāpēju no kempinga teritorijas. Nepieciešamības gadījumā ar pašvaldības policijas starpniecību.

Teritorijas slēgšana un auto kustības ierobežojumi.

 1. Lai nodrošinātu klusumu nakšņotājiem, kā arī viesu drošību, kompleksa teritorija auto kustībai tiek slēgta no plkst. 23:00 līdz 10:00 nākamajā rīta. Iebraukšana kempinga teritorijā, izbraukšana no tās vai jebkāda auto kustība kempinga teritorijā pēc plkst. 23:00 nav atļauta. Viesi, kas vēlas aizbraukt laikā no 23:00 līdz 10:00, savus transportlīdzekļus var laicīgi novietot autostāvvietā pie kompleksa iebrauktuves. Šī stāvvieta netiek slēgta un ir atvērta 24h diennaktī.

Naktsmītņu rezervēšanas noteikumi.

 1. Lai veiktu garantēto rezervēšanu, viesim 5 diennakšu laikā kopš rezervācijas apstiprinājuma saņemšanas ir jāveic iepriekšēju rezervācijas iemaksu 50% apmērā no pakalpojuma pilnas cenas. Rezervācija ir garantēta ar brīdi, kad rezervācijas iemaksa ir saņemta.
  Uzmanību: ja rezervācijas iemaksa netiek veikta/saņemta noteiktajā termiņā, „Bejām” ir tiesības izīrēt attiecīgo naktsmītni (vai pakalpojumu) citam klientam.

Rezervācijas anulēšanas noteikumi.

 1. Garantētās rezervēšanas gadījumos, ja viesis anulē rezervēšanu vai paredzētajā ierašanās dienā neierodas saņemt pakalpojumu, iemaksātā rezervācijas nauda netiek atmaksāta. Taču izdarīto rezervāciju ir iespējams pārcelt uz vēlāku datumu, par to vienojoties ar „Beju” administrāciju vismaz 14 dienas pirms sākotnējā rezervācijā paredzētās ierašanās dienas.
 2. Katrā naktsmītnē drīkst nakšņot tikai tik viesu, cik naktsmītnē ir guļvietu. Par atsevišķu samaksu ir iespējams īrēt papildus guļvietas (izliekamas gultas).
 3. Aizliegts bojāt atpūtas kompleksa inventāru un ēkas. No naktsmītnēm kategoriski aizliegts iznest mēbeles un citu inventāru, kā arī ienest tajās mēbeles no citām telpām.
 4. Personīgās un klientu drošības un miera labad atpūtas kompleksa teritorijā ir stingri aizliegts uzturēties stiprā apreibinošo vielu reibumā. Kompleksa apkalpojošajam personālam ir tiesības attiekties apkalpot klientu, kas atrodas apreibinošo vielu reibumā. Tādā gadījumā nauda par rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atgriezta.
 5. Stingri aizliegts zāģēt, cirst vai lauzt kokus.
 6. Atpūtas kompleksa personāls nav atbildīgs par jebkādiem kaitējumiem personas veselībai, miesai vai mantai, vai par personas nāvi, kas radušies šīs personas nolaidīgas rīcības rezultātā. Katrs apmeklētājs ir atbildīgs par savu personisko mantu (tajā skaitā transportlīdzekļa) uzraudzību un drošību.
 7. Atpūtas kompleksa personāls nav atbildīgs par apmeklētāju personīgo mantu nozaudēšanu, zādzību vai bojāšanu, ieskaitot transportlīdzekļa zādzību.
 8. Pie ūdenstilpnes nav apsardzes/uzraugu, tādēļ peldoties katrs viesis pats atbild par savu un savu bērnu, uzraugāmo veselību un drošību.