°C
Rezervuokite

Asmens duomenų tvarkymas

Vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 2016/679, bendrovė SIA „Bejas“ (el. paštas info@bejas.lv, tel.: +371 26 673 507, +371 26 609 288) priima, 2 metus saugo ir tvarko mano pateiktus asmens duomenis (el. paštas, vardas, pavardė ir telefono numeris), siekdama užtikrinti bendravimą, pateikti išsamesnį turinį ir aktualesnę reklamą. Sutikdamas su duomenų tvarkymu esu informuotas, kad mano asmens duomenys nebus siunčiami kitoms ES įmonėms, trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai. Aš žinau savo teises, susijusias su mano asmens duomenų ištrynimu, taisymu, tvarkymo apribojimu ir pan. (daugiau informacijos: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG)